دکتر یوسف کریمی

پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب
متخصص جراح مغز و اعصاب

آدرس :
مطب : خیابان پیروزی نرسیده به پرستار پلاک 288 روزهای زوج از ساعت پنج و نیم تا هفت ونیم

تلفن 77982349

بیمارستان :
بیمارستان بعثت روزهای شنبه از نه صبح تا یازده

بیمارستان فجر سه شنبه ها از نه تا یازده و نیم صبح